طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ ای (Performance-Based Seismic Design & Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings)


طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ ای  (Performance-Based Seismic Design & Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings)

 

 

Performance-Based Seismic Design & Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings Course

Instructor: Javad Ghodrati Yengejeh

MS in Earthquake Engineering - Sharif University of Thechnology 2013

 

 

توجه داشته باشید که خرید فیلم دوره از سایت www.PBD.ir امکان پذیر نبوده و بایستی از طریق سایت www.Madya.ir انجام شود. لینک خرید دوره از سایت مادیا در زیر گذاشته شده است.

خرید این محصول فقط و فقط از طریق لینک زیر بایستی انجام شود.

خرید فیلم دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای

 

قیمت: 0

CONTENTS:

Chapter 1: Basic Consepts in Earthquake Engineering and Siesmic Design

Chapter 2: Performance-Base Siesmic Design 1 (Nonlinear Static Pushover)

Chapter 3: Performance-Base Siesmic Design 2 (Nonlinear Response History Analysis)

Chapter 4: Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings

 

PBSD Handout (7-8-2023):

 

Performance-Based Seismic Design Handout (7/8/2023)

 


Performance-Based Seismic Design (PBSD) of reinforced concrete buildings has rapidly become a widely used alternative to the prescriptive requirements of building code requirements for seismic design. Various guidelines and standards have been developed to codify and document the implementation of PBSD, including ‘‘Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings’’ (ASCE 41-17), the Tall Buildings Initiative’s Guidelines for Performance-Based Seismic Design of Tall Buildings (TBI Guidelines), and the Los Angeles Tall Buildings Structural Design Council’s An Alternative Procedure for Seismic Analysis and Design of Tall Buildings Located in the Los Angeles Region (LATBSDC Procedure). This handout provides a detailed comparison among each document’s implementation of PBSD for reinforced concrete buildings.
 

 

 

دانلود نمونه فیلم‌های دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی

 

در مجموع دوره‌های حضوری و آنلاین برگزار شده تا به اکنون، دوره آنلاین فعلی دوازدهیمن دوره از سری دوره‌های جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای بوده و سومین دوره آنلاین می‌باشد. برای خرید فیلم دوره از طریق لینک زیر اقدام بفرمایید:

 

خرید فیلم دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای (ویرایش 1402)

 

وبینارهای برگزارهای شده در حوزه طراحی عملکردی، بهسازی لرزه‌ای و صلاحیت ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی: 

رویداد آنلاین با موضوع "از شکل‌پذیری متوسط تا شکل‌پذیری ویژه" (با رویکرد طراحی عملکردی)

کارگاه آموزشی بررسی صلاحیت ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

کارگاه آموزشی تحلیل غیرخطی سازه‌های بتن‌آرمه به روش فایبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

وبینار طراحی لرزه‌ای براساس عملکرد در ساختمان‌های بتن‌آرمه براساس ACI 318-19 و پیوست دوم استاندارد 2800 در انجمن علمی عمران و سازمان نظام مهندسی استان خوزستان

طراحی لرزه ای دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه - دیروز، امروز، فردا

 

مقالات شاخصی که بخشی از جزوه طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای می‌باشد را می‌توانید از لینک‌های زیر مطالعه کنید:

 

مروری بر روش‌های محاسبات برش طراحی ستون‌های بتن‌آرمه در قاب‌های خمشی ویژه

 

شفاف سازی و رفع ابهامات موجود در طراحی لرزه‌ای دیوارهای سازه‌ای بتن‌آرمه ویژه از استاندارد ACI 318-19 

 

پیوست D از LATBSDC 2023 تحت عنوان مکمل برای ACI 318-19

 

اثرات مودهای بالاتر در نیاز برشی طراحی دیوارهای سازهای مطابق با ACI 318-19 و ASCE 41-23 و ACI 369.1-22