تاثیر آرماتورگذاری عرضی مختلف بر منحنی تنش -کرنش بتن محصور شده براساس مدل‌های 1988 و 2011 مندر و همکاران

تاثیر آرماتورگذاری عرضی مختلف بر منحنی تنش -کرنش بتن محصور شده براساس مدل‌های 1988 و 2011 مندر و همکاران به همراه مقایسه نتایج مدل بتن محصور شده در SAP2000

شکل آرماتورگذاری عرضی در مقطع در منحنی تنش-کرنش بتن محصور شده بسیار تاثیرگذار می‌باشد. آرماتورگذاری عرضی که در آن تقریباً تمامی آرماتورهای طولی مهارشده باشند بیشترین ظرفیت مقاومتی و تغییرشکلی از بتن محصور شده به دست خواهد آمد. در ادبیات فنی مهندسی زلزله مدل‌های زیادی برای محاسبات منحنی تنش-کرنش بتن محصور وجود دارد. از جمله مدل سرشناس در این زمینه مدل مندر و همکاران در سال 1988 می‌باشد. این مدل برای محاسبه کرنش نهائی بتن محصور شده و از روش تعدل انرژی استفاده می‌کند که این روش با خطا مواجه می‌شود. در مدل جدید مندر و همکاران 2011، این خطا مرتفع شده و رابطه جدیدی بر پایه رابطه قبلی و رابطه توسعه داده شده توسط لی و همکاران 2000، ارائه شده است. مقدار کرنش نهائی بتن محصور شده در محاسبه ظرفیت دوارنی المان‌های با مود شکست خمشی بسیار حائز اهمیت می‌باشد بنابراین بایستی به کرنش نهائی بتن به شکل مناسبی محاسبه گردد تا با نتایج آزمایشگاهی سنخیت مناسبی داشته باشد. مدل مندر 1988، برای محاسبه کرنش نهائی بتن محصور شده، از روش تعادل انرژی استفاده می‌کند. این روش به دلیل عدم توانایی شبیه‌سازی اثرات شکل آرماتورگذاری عرضی، گاهاً دارای خطای بسیار زیاد بوده و مقدار کرنش بتن محصور شده را بیش از واقعیت برآرود می‌کند. این مسئله باعث می‌شود تا در تحلیل غیرخطی فایبر سازه‌های بتن‌آرمه، مقدار ظرفیت دورانی ستون و دیوارهای برشی بتنی بیش از واقعیت برآورد شود. فرمول ارائه شده توسط پائولی و پریستلی 1992، نیز دقیقاً همین خطا را دارد. لازم به ذکر است که ATC114، عنوان می‌کند " به دلیل محاسبات پیچیده روش تعادل انرژی در مدل مندر 1988 بهتر است از فرمول ساده شده پائولی - پریستلی 1992 استفاده شود". مدل جدید مندر و همکاران که در سال 2011 ارائه شده است بسیار ساده بوده و این خطا در محاسبات کرنش نهائی بتن محصور شده را مرتفع کرده است. در تصویر نتایج حاصل از مدل مندر 2011 و مدل پائولی - پریستلی مقایسه شده است. برای درک بهتر در مفاهیم موجود در این کلیپ پیشنهاد می‌شود کلیپ زیر را مشاهده کنید. در این کلیپ نتایج موجود به صورت مفهومی تشریح شده است.

 

تاثیر آرماتورگذاری عرضی بر منحنی تنش -کرنش بتن براساس مدل‌های 1988 و 2011 مندر

ـحلیل غیرخطی به روش فایبر جزئیات بسیار زیادی دارد که همگی بایستی به نحو احسنت مطابق با مراجع مرتبط شبیه سازی گردند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل غیرخطی به روش فایبر به لینک‌های زیر مراجعه فرمایید:

آیا همه بتن داخل هسته، محصور شده محسوب می‌شود؟ مقطع بتن محصور شده موثر به چه شکلی است؟

کنش قوسی بتن محصور شده در مقطع و در ارتفاع المان (طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با تحلیل غیرخطی به روش فایبر)

مدل بتن محصور شده و غیرمحصور شده مندر و همکاران برای طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای

کنش قوسی بتن محصور شده برای محاسبات مدل بتن مندر (طراحی عملکردی به وسیله تحلیل غیرخطی به روش فایبر)

 

این مطالب تنها بخشی از تحلیل غیرخطی به روش فایبر از دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با تدریس مهندس جواد قدرتی ینگجه می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود جزوه این دوره کلیک کنید.

 

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.