پیوست D از راهنمای LATBSDC 2023 تحت عنوان مکمل برای استاندارد ACI 318-19

پیوست D از راهنمای LATBSDC 2023 تحت عنوان مکمل برای استاندارد ACI 318-19

ضوابط جدید معرفی شده در ACI 318-19 منجر به بروز مشکلاتی شده است که با تغییرات پیشنهادی به ACI 318-25 یا به وسیله به‌روزرسانی‌‌های آتی برطرف می‌شوند. هدف این پیوست (پیوست D از LATBSDC 2023) شناسایی برخی از این مشکلات مهم و بررسی تاثیر به‌روزرسانی‌های ACI 318-25 یا نسخه‌های بعدی (مانند ACI 318-25) در مرتفع شدن آنها می‌باشد. همچنین در این پیوست روش‌هایی توصیه می‌شود که می‌توانند تا زمان انتشار به‌روزرسانی‌های آتی ACI 318 استفاده شوند. از آنجایی که تغییرات کد ACI 318 جزو اسناد عمومی نمی‌باشد، لذا رویکرد مورد استفاده در این پیوست، ارائه جایگزین‌هایی است که سازگار با ضوابط اتخاذ شده در ACI 318-25 باشد. خاطر نشان می‌شود که برخی از شفاف‌سازی‌های مربوط به ACI 318-19 در نسخه June 2023 از Concrete International توسط کمیته ACI 318 منتشر شده است. نسخه ACI 318-25 که توسط کمیته ACI 318 تصویب شده است در اوایل سال 2024 برای نظرخواهی عمومی منتشر خواهد شد.

 

همانطور که مطرح شد، اکثر موارد اشاره شده در این پیوست در حال حاضر توسط کمیته ACI 318 و سایر اعضا در حال مطالعه بوده و تغییرات کد برای رسیدگی به این مشکلات پیشنهاد شده است و برای تصویب در ACI 318-25 (یا احتمالاً نسخه‌های بعدی) رای گیری می‌شود. با این حال، از آنجایی که استفاده از ضوابط ACI 318-25 در کالیفرنیا و بسیاری از مناطق تا ژانویه 2029 میسر نخواهد شد، لذا ضروری است که رویکرد جایگزین برای موارد زیر ارائه شود:

شفاف‌سازی ضوابط ACI 318-19 برای اعمال صحیح آنها
استفاده از ضوابط پیشنهادی ACI 318-25 که انتظار تصویب آنها وجود دارد.
شناسایی رویکردهای جایگزین برای ضوابط ACI 318-19 که با حفظ ایمنی، اثرات اقتصادی را کاهش می‌دهند.
اجتناب از تغییرات شدید در روند ساخت و ساز در سال 2023 که فقط تا زمان تصویب و اتخاذ ACI 318-25 قابل اجرا خواهد بود.

...

پیوست D از راهنمای LATBSDC 2023 تحت عنوان مکمل برای استاندارد ACI 318-19

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.